کامیونت دوسوخته همزمان (DDF)

در این اتومبیل با استفاده از تکنولوژی دوسوخته همزمان ، مخلوط گاز و هوا محفظه سیلندر را پر می‌کنند و پاشش کمی چاشنی گازوییل، آن را محترق می کند. با این روش بدون ایجاد تغییر غیرقابل بازگشت و بزرگی در موتور دیزل، مصرف گازوییل بین 30 الی 70 درصد می‌تواند کاهش یابد.
موتورهای دوسوخته آلایندگی (خصوصاً ذرات معلق) را بصورت قابل توجه نسبت به موتور دیزل کاهش
می دهند و بدلیل کاهش آلایندگی و سروصدا، راحتی و آرامش بیشتری برای راننده خواهد داشت. از نکات حایز اهمیت این است که در هر زمان که مخزن گاز خالی باشد  یا راننده ترجیح دهد، بدون هیچ مشکلی موتور به حالت دیزل باز می گردد. در کشور ما نیز با توجه به واردات بخش عمده گازوییل مصرفی و نیاز به تزریق ارز برای واردات این سوخت، استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت کمکی می‌تواند کاهش قابل ملاحظه‌ای در مصرف و واردات گازوییل ایجاد نموده و در عین حال صرفه‌جویی برای مصرف کننده (نسبت به قیمت آزاد گازوییل) ایجاد خواهد نمود.